top of page
Banner.png
LOGO.png
https://venturelab.tech/venturecraft#%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2
Logo white.png

เราคือ In-house Training Service

ที่จะเปิดมุมมอง พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อผลักดัน

ให้องค์กรก้าวทันโลกธุรกิจแห่งอนาคต เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี

และเครื่องมือที่ตอบโจทย์มุ่งเน้นในด้าน Business Innovation, Data-driven

Strategy และ Generative AI

icon-09.png
 • สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ

 • สร้างธุรกิจใหม่ (New S-curve) ควบคู่กับการ  ต่อยอดธุรกิจเดิม 

 • สร้างองค์กรที่ตอบรับเครื่องมือ และการทำงานรูปแบบใหม่ พร้อมปรับใช้เครื่องมือในยุคดิจิทัล

 • สร้าง Innovator ผ่านการปลดล็อกศักยภาพ      ด้านมุมมอง ความคิด และประสบการณ์

ประชุมธุรกิจ
icon-07 2.png
Asset 10.png

สอน และให้คำปรึกษาโดย

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง

Asset 11.png

Customize เนื้อหาเจาะลึกผ่าน Use Cases ที่เหมาะสมกับองค์กรโดยเฉพาะ

Asset 5_2x.png

เรียนรู้ผ่านการเน้นลงมือทำ

ในรูปแบบ Active Workshop

Asset 6_2x.png

พร้อมให้คำปรึกษาหาแนวทาง Implement ในองค์กร

icon-08.png

Design Thinking

with ChatGPT

 • ChatGPT เพื่อสร้างสรรค์ S-Curve ใหม่ให้กับธุรกิจ

 • Innovation Workshop

 • Use Cases

MicrosoftTeams-image (23)_edited.png

ChatGPT to deal with

Data in the Organization

 • ChatGPT กับการจัดการข้อมูล

 • ยกระดับการทำงานของ ChatGPT ด้วย Generative AI และเครื่องมือต่าง ๆ

 • Use Cases

MicrosoftTeams-image (32).png
icon-09 2.png

​Chotima Sitthichaiviset

CEO of Venture Lab

 • บริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมองค์กร ที่ช่วยต่อยอดธุรกิจเดิม และสร้างธุรกิจใหม่ มาแล้วกว่า 20 บริษัท

Untitled-5-01.png

Siriwat Vongjarukorn

CEO of MFEC

 • บริษัทที่ปรึกษาและ พัฒนาโซลูชันด้านไอทีครบวงจร ก่อตั้งมานานกว่า 26 ปี

Untitled-5-02.png

Pichapa Sukavanich

CEO of Crowdabout

 • บริษัทที่ปรึกษาด้านวิจัยตลาด และเจ้าของระบบสำรวจพฤติกรรม ที่มี  ผู้ใช้งานกว่า 200,000 ค

Untitled-5-03 2.png
icon-10.png

Executive Management

ผู้มีบทบาทในการบริหาร และ

ตัดสินใจทิศทางขององค์กร

Business Strategist

ผู้มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์

และพัฒนาธุรกิจขอองค์กร

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม

Innovator

ผู้มีบทบาทในการมองหา

แนวทางการทำธุรกิจ

และสร้างนวัตกรรมใหม่

Sales Manager

ผู้มีบทบาทในการวางกลยุทธ์

การขายให้กับองค์กร

แผนภูมิการวิเคราะห์

ติดต่อเรา

Get FREE Consult

arrow&v
รู้จักเราได้อย่างไร

Venture Lab ในฐานะผู้จัดกิจกรรม ขอแจ้งให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทราบว่า เพื่อประโยชน์ในการ

ลงทะเบียนและการยืนยันสิทธิของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานสถิติของบริษัทในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ทางบริษัทมีความจําเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

ของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล) ของท่าน ทั้งนี้ บริษัทรับประกัน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทจะทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านในระหว่างการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกท้ายปีปฎิทินภายหลังการจัดกิจกรรม การตรวจสอบและสอบทานจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปีของบริษัทแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ บริษัท ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัท ได้ที่ venturelab@mfec.co.th

Thanks for submitting!

bottom of page