top of page
Search
  • Writer's pictureVenture Lab Admin

ทำไมต้อง Venture Builder ?หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้ว Venture Builder นั้นแตกต่างจาก Incubator หรือ Accelerator program ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันอย่างไร กล่าวง่ายๆ คือ ทีม Venture Builder จะร่วมลงมือทดสอบกับเจ้าของไอเดียด้วยตนเอง ไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำหรือจัดอบรมเพียงเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา คิดหาทางแก้ ทดสอบไอเดียและวิเคราะห์ศักยภาพของตลาด รวมถึงการพัฒนาและทดสอบแบบจำลอง (prototype) เพื่อพิสูจน์ว่าโซลูชันที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้น สามารถแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้จริงๆ (problem-solution fit) และไปจนถึงช่วงที่พิสูจน์ได้ว่ามีลูกค้าที่ต้องการใช้และจ่ายเงินเพื่อซื้อโซลูชันของเราจริงๆ (product-market fit)


สิ่งที่สำคัญจากทุกกระบวนการข้างต้น คือ “ประสบการณ์” และ “ทักษะ” ที่ทีม Venture Builder ได้รับจากการทดลองผิดทดลองถูกระหว่างการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ ที่เข้ามา และจะคงอยู่กับทีมต่อไปแม้ว่าไอเดียจะล้มเหลวก็ตาม โดยทีมจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมา re-use ใช้ในการทดสอบไอเดียในครั้งต่อๆ ไป


การ re-use ประสบการณ์และทักษะเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจใหม่ที่ปั้นขึ้นสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะยาวหรือพูดอีกนัยนึงคือ ช่วยลดความเสี่ยงจากความล้มเหลว ด้วยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากครั้งก่อนๆ

ดังนั้น ทีม Venture Builder สำหรับ MFEC จึงเหมือนเป็น Innovation Hub ที่เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม และธุรกิจใหม่ๆ แทนที่องค์ความรู้เหล่านั้นจะจบไปกับการทำงานแยกกันในแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท และนี่คือที่มาของทีมใหม่ที่ชื่อว่า… “Venture Lab”

เราตั้งทีม Venture Lab ขึ้นมา ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า


“There’s no innovation without experimentation”

เพื่อทำหน้าที่ “ทดลอง” สร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่บริษัท โดยเราจะเริ่มจากการรวบรวมไอเดียจากคนในทีมและคนในองค์กรเอง เพื่อลงมือทดสอบไอเดียกันจริงๆ จนสามารถพัฒนาเป็น solution ที่มีคนใช้งานจริง และสามารถขยายเป็นธุรกิจใหม่ได้ ผ่านการใช้องค์ความรู้ startup เช่น Design Thinking, Lean Startup, และ Agileและเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไอเดียที่ทำเกิดเป็นธุรกิจได้จริงอย่างก้าวกระโดด เราอยากที่จะร่วมมือกับลูกค้าที่มีความเข้าใจเชิงลึกทางธุรกิจ มีปัญหาทางธุรกิจที่ต้องการหาทางแก้ (business pain point) ที่ใหญ่ และมีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าที่แท้จริงด้วยเช่นกัน โดย MFEC จะใช้จุดแข็งของตัวเองในฐานะ “Tech Founder” ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และสามารถสร้าง integrated solution technology ได้ เพื่อร่วมกันปั้นไอเดียที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจตรงกัน ให้เกิดเป็นโซลูชันที่มีผู้ใช้จริง และจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้จริงสำหรับใครที่ต้องการรู้จัก Venture Lab มากขึ้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.venturelab.tech และหากคุณมั่นใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Innovation ให้เกิดขึ้นจริง สามารถส่ง CV และ transcript มาที่ venturelab@mfec.co.th พวกเรารอคนมีไฟอย่างคุณอยู่!


367 views0 comments

Comentarios


bottom of page