top of page
Search
  • Writer's pictureVenture Lab Admin

Venture Builder ในวิถีของ MFEC

หากคนที่รู้จัก MFEC ก็จะรู้ว่า เราเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานสารสนเทศอย่างครบวงจรมากว่า 20 ปี เราจึงผ่านทุกยุคทุกสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม และความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เราตระหนักว่าโลกทุกอย่างรอบตัวเราเปลี่ยน และทุกคนต้องเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป…Venture Builder Model จึงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของเรา โดยทีมนี้เป็นแรงขับเคลื่อนและผลักดัน innovation สำหรับ MFEC และบริษัทคู่ค้าให้เกิดขึ้น ซึ่ง 2 เหตุผลหลักที่ทำให้เกิดทีมเราขึ้นก็คือ

  1. ลูกค้าที่เข้ามาหา MFEC ต้องการป้องกันตัวเองจากการถูก disrupt จึงอยากให้ MFEC ช่วยหา digital solution เข้าไปช่วย เช่น ลูกค้าสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งในตลาดมีหลายบริษัทที่ปิดตัวลง จึงอยากจะหา digital solution เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

  2. MFEC เองก็คอยป้องกันตัวเองจากการถูก disrupt เช่นกัน จากโลกดิจิทัลและพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป จากแต่ก่อนเราเป็นผู้วางระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (on-premise) แบบครบวงจร ปัจจุบันมีเทคโนโลยี Cloud เข้ามาโดยสามารถจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลออนไลน์บนระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป

เราจึงเริ่มต้นที่อยากจะสร้าง innovation ให้เกิดขึ้นเอง


Make Your Company The Disruptor, Not The Disrupted.

Venture Builder Model คืออะไร?

Venture Builder ในประเทศไทย สำหรับความเข้าใจของคนในวงการ คือ สตูดิโอหรือโรงงานที่ผลิต startup หรือธุรกิจใหม่ๆ ออกมา จากการรวบรวมไอเดียหรือจุดที่เป็นปัญหาและสร้างความยุ่งยาก (pain point) มาจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยใช้กระบวนการและองค์ความรู้ของ startup ที่ขึ้นชื่อว่ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Venture Builder จะสนับสนุนทุกอย่างในช่วงแรก ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน เงินเดือน เงินลงทุนตั้งต้น และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

ซึ่งคำว่า Venture Builderในความหมายของ MFEC นั้น เรายังมีองค์ประกอบสำคัญที่เพิ่มขึ้นมา โดย mission ของทีม คือ
(1) เราจะปั้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ (To incubate disruptive ideas and turn them into a scalable business)
(2) เราจะทำให้พนักงานในองค์กรกลายเป็นผู้ประกอบการภายใน (To turn employees into intrapreneurs)


เราเชื่อว่าการทำทั้ง 2 missions ข้างต้นไปพร้อมๆ กัน จะช่วยเร่งกระบวนการสร้าง innovation ในองค์กรให้เกิดขึ้นได้จริง ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ


และนี่จึงเป็นที่มาของทีมใหม่ที่ชื่อว่า… “ Venture Lab ” สามารถทำความรู้จักกับพวกเราต่อได้ที่นี่

708 views0 comments

Hozzászólások


bottom of page